2014-04-27 19:52

kg (KAI/catholic.by) / Watykan

Watykan: Msze św. dziękczynne za kanonizację

W kościele św. Anny na terenie Watykanu metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz przewodniczył 27 kwietnia Mszy św. dziękczynnej za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II dla pielgrzymów białoruskich.

Fot. ho visto nina volare / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

W kazaniu główny celebrans zauważył, że jednoczesna kanonizacja dwóch papieży jest „precedensem w dziejach Kościoła”, dodając, że w dodatku w liturgii kanonizacyjnej wzięli udział dwaj papieże: Franciszek i Benedykt XVI, czego również nigdy wcześniej nie było.

Zwrócił następnie uwagę, że ze św. Janem XXIII wiąże się Sobór Watykański II, który stał się „punktem zwrotnym w historii Kościoła”. Papież ten odczuwał potrzebę przeprowadzenia głębokich reform w Kościele, „aby był on naprawdę sakramentem powszechnego zbawienia i znakiem nadziei dla całej ludzkości”. Kaznodzieja podkreślił, że „jeśli przed Soborem Kościół wydawał się jakąś niedostępną twierdzą na szczycie góry lub statkiem oddalonym od brzegu i zachwycającym się samym sobą, to dzięki Soborowi stał się on bliski i otwarty na świat”.

Sobór przeanalizował wyzwania czasu i ocenił stan Kościoła z punktu widzenia zarówno jego życia wewnętrznego, jak i jego stosunków ze światem, ukazał jego mocne i słabe strony oraz ogłosił 16 dokumentów, wyznaczających kierunki działań na przyszłość - powiedział mówca. Jego zdaniem „Dobry Papież”, jak nazywano Jana XXIII, „prowadził święty tryb życia”, pozostawiając nam przykład świętej odwagi, która dała o sobie znać w zwołaniu Vaticanum II, a zarazem pokory i otwartości, która zapoczątkowała nowy styl sprawowania władzy papieskiej.

Przechodząc z kolei do św. Jana Pawła II hierarcha zaznaczył, że „nie dane mu było odwiedzić Białorusi, ale dzisiaj z okna niebieskiego Ojca błogosławi nam i duchowo jest obecny na naszej ziemi”. Dodał, że Kościół w tym kraju jest wdzięczny temu papieżowi za odrodzenie jego struktur i nieustanną troskę o niego”. Dzień, w którym krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża, „stał się dniem nowej nadziei dla wiernych dawnego ZSRR i Białorusi”. Również zawołanie nowego papieża, wygłoszone na rozpoczęcie pontyfikatu: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi, gdyż tylko On zna do końca człowieka i tylko w Nim człowiek może zrozumieć siebie”, dało „nową nadzieję narodom zniewolonym duchowo”.

Abp Kondrusiewicz zaznaczył, że słowa Ojca Świętego z jego pierwszej podróży do Polski w 1979, przyzywające Ducha świętego, aby „zstąpił i odnowił oblicze tej ziemi”, usłyszano także na Wschodzie. „Trzydzieści lat temu słowa te odebraliśmy jako skierowano również do nas i naszej ziemi, która czekała na swój czas odrodzenia duchowego. I ten czas, też dzięki Janowi Pawłowi II, nadszedł” – dodał kaznodzieja.

Na zakończenie podkreślił, że święci są nie „jakimiś przybyszami z kosmosu”, ale „takimi samymi jak my wszyscy ludźmi ze swoimi problemami”, którzy „jednak nie ulegli pokusom czasu i stanęli ponad nimi”. „Święci Janie XXIII i Janie Pawle II, spójrzcie z miłością na zgromadzonych tutaj w kościele św. Anny pielgrzymów, spójrzcie na nasz naród i nasz kraj – Białoruś i wypraszajcie Boże błogosławieństwo dla nas, abyśmy wszyscy wzrastali w doskonałości i dążyli do świętości jako cel naszego życia” – zakończył swe kazanie metropolita mińsko-mohylewski.

Zobacz także:

Jan Paweł II – święty naszych czasów

Kiedy pod koniec ubiegłego roku zapadła decyzja o ogłoszeniu świętym naszego wielkiego Rodaka, rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do wyjazdu do Rzymu, by uczestniczyć w tym wydarzeniu.... ... »

Echo po kanonizacji

Z wielu miejsc diecezji sandomierskiej wyruszyły pielgrzymki, aby przed 27 kwietnia dotrzeć do Rzymu ... »

Najnowsze komentarze

Wyszukiwarka

Najnowsze komentarze

MO:
Święty Janie Pawle II, dziękuję Ci za uratowanie życia mojego Ojca - miał rozległy udar z wylewem, był w stanie krytycznym. Modliłam się do Ciebie, aby wyzdrowiał. I stał się cud. Po 3 miesiącach Ojciec opuścił szpital o własnych siłach - chodzi, mówi, nie jest sparaliżowany. Nawet lekarze mówią, że gdyby nie przeczytali historii choroby, to nie wiedzieliby, że był tak poważnie chory, a teraz ma zachowane wszystkie funkcje, bo jak mówią, "z takich udarów tak dobrze...

Można wpisywać się do Księgi Kanonizacyjnej Jana Pawła II

Polecamy

Książki

Nasze serwisy