2013-09-30 13:29

kg (KAI) / Watykan/KAI

Franciszek ustalił datę kanonizacji dwóch papieży

Zgromadzenie kardynałów 30 września w Watykanie pod przewodnictwem Franciszka było pierwszym konsystorzem zwyczajnym, zwołanym przez tego papieża.

Fot. Grzegorz Gałązka

Głównym jego celem było ustalenie daty kanonizacji dwóch błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II i – zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami – Ojciec Święty postanowił, że nastąpi to 27 kwietnia 2014, gdy w Kościele powszechnym obchodzone będzie święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione właśnie przez papieża Polaka. Poprzednie tego rodzaju zebranie kardynałów, zaproszonych przez papieża, odbyło się 11 lutego br. i Benedykt XVI zatwierdził na nim trzy kanonizacje, przede wszystkim jednak zapowiedział swe ustąpienie z urzędu. Jego następca zwołał swój pierwszy konsystorz nie dla kreacji nowych kardynałów, ale w celu ustalenia daty kanonizacji swych dwóch wielkich poprzedników.

W konsystorzach zwyczajnych, zwoływanych dla omówienia szczególnie ważnych spraw Kościoła, powinni wziąć udział wszyscy kardynałowie, niezależnie od wieku, a przynajmniej ci, którzy znajdują się w tym czasie w Rzymie. Ich zadaniem jest wspierania papieża w kierowaniu Kościołem, przede wszystkim przez udzielanie mu, na jego prośbę, rad i sugestii. Ojciec Święty nie jest oczywiście związany tymi wypowiedziami i decyzje podejmuje samodzielnie, niemniej jednak owo doradztwo jest bardzo istotnym czynnikiem kolegialności w Kościele.

Obaj przyszli święci kierowali Kościołem katolickim drugiej połowy XX wieku i pierwszych lat nowego stulecia i tysiąclecia (bł. Jan XXIII w latach 1958-63 i bł. Jan Paweł II w okresie 1978-2005). Jana XXIII – Angelo Giuseppe Roncallego (1881-1963) – ogłosił błogosławionym 3 września 2000 Jan Paweł II, którego z kolei wyniósł do chwały ołtarzy 1 maja 2011 jego bezpośredni następca, Benedykt XVI.

Gdy 5 lipca br. Franciszek zatwierdził dekret uznający cud za wstawiennictwem bł. Papieża Polaka, ale bez podawania jeszcze daty jego kanonizacji, rozważano możliwość przeprowadzenia jej jeszcze w tym roku, np. w okolicach 35. rocznicy wybrania go na Stolicę Piotrową (16 października 1978) lub 8 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Ale już wówczas rozlegały się głosy, zwłaszcza w Polsce, aby obrzęd kanonizacji obu papieży lub przynajmniej Karola Wojtyły odbył się na wiosnę przyszłego roku, gdy jest cieplej, co ułatwiłoby przyjazd do Rzymu większej liczbie pielgrzymów, podróżujących najczęściej autokarami

Poza tym kanonizacja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego byłaby dodatkowym hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, który wprowadził do kalendarza liturgicznego tę uroczystość i który zmarł w jej wigilię. I tak się stało – Franciszek przychylił się do najczęściej wyrażanych głosów, wyznaczając datę przyszłej kanonizacji na 27 kwietnia 2014.

Będzie to pierwszy tego rodzaju obrzęd w tym stuleciu, podczas którego zostaną ogłoszeni świętymi papieże – i to od razu dwóch. Ostatnim, jak dotychczas, kanonizowanym biskupem Rzymu jest św. Pius X (1903-14), wyniesiony na ołtarze przez Piusa XII w latach 1951 (beatyfikacja) i 29 maja 1954 (kanonizacja).

Zobacz także:

Jan Paweł II – święty naszych czasów

Kiedy pod koniec ubiegłego roku zapadła decyzja o ogłoszeniu świętym naszego wielkiego Rodaka, rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do wyjazdu do Rzymu, by uczestniczyć w tym wydarzeniu.... ... »

Echo po kanonizacji

Z wielu miejsc diecezji sandomierskiej wyruszyły pielgrzymki, aby przed 27 kwietnia dotrzeć do Rzymu ... »

Najnowsze komentarze

Wyszukiwarka

Najnowsze komentarze

server85:
Święty Janie Pawle II z głębi serca dziękuję że za Twoim wstawiennictwem wyprosiłeś u Pana naszego dar macierzyństwa dla naszej rodziny będziemy jak najlepszymi rodzicami bardzo dziękuję Kochamy Ciebie

Można wpisywać się do Księgi Kanonizacyjnej Jana Pawła II

Polecamy

Książki

Nasze serwisy