Reklama

Z USA

Wiadomości ze świata

Episkopat przeciw aborcji przez tzw. poród niecałkowity

Do przyjęcia uchwalonej 24 lipca br. przez Izbę Reprezentantów ustawy zakazującej tzw. wczesnego porodu niecałkowitego wezwała amerykański Senat rzeczniczka Komisji ds. Obrony Życia Episkopatu USA. Chodzi o wyjątkowo okrutny sposób dokonywania aborcji, polegający na zabiciu dziecka w trakcie sprowokowanego przedwcześnie porodu. "Amerykanie - czytamy w oświadczeniu biskupów - są przerażeni brutalnością tego okrutnego i barbarzyńskiego procederu".
Izba Reprezentantów już trzykrotnie wypowiadała się przeciwko aborcji w trakcie porodu. Jej uchwały napotykały jednak na weto prezydenta Billa Clintona albo też brak aprobaty Senatu. Gotowość podpisania przyjętej uchwały izby niższej amerykańskiego Parlamentu, pod warunkiem jej zaaprobowania również przez Senat, wyraził prezydent George W. Bush.

Kard. Meisner mówi o ŚDM w Kolonii

Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2005 r. w Kolonii, mogą wnieść w Niemczech "świeży, ożywczy powiew" - stwierdził 29 lipca br. metropolita miasta - gospodarza kolejnych ŚDM, kard. Joachim Meisner. "Gdy młodzież z całego świata przybędzie do naszego kraju, rozszerzy horyzonty gospodarzy i ukaże nową świadomość Kościoła powszechnego - powiedział. - Dobrze nam zrobi, gdy weźmiemy Kościół powszechny pod swój dach, do swoich mieszkań i do naszego Kościoła" - dodał.

Prawosławni podtrzymują zarzuty pod adresem Kościoła katolickiego

Służba Informacyjna Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego wydała 30 lipca br. oświadczenie, będące odpowiedzią na wyjaśnienia kard. Waltera Kaspera z Watykanu i abp. Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy. Stwierdzono w nim m.in., że "nadesłane odpowiedzi ponownie potwierdzają niezmienność przyjętej przez Kościół katolicki polityki wobec prawosławnych mieszkańców Rosji i innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw". Podkreślono też, że "działania strony katolickiej, wbrew wszelkim oświadczeniom, świadczą wyraźnie o jej zamiarze rozszerzenia wpływów na Wschód", co "będzie musiało doprowadzić do nieufności i poczucia obcości między naszymi Kościołami" .
Tymczasem sąd obwodowy w Magadanie we wschodniej Syberii zezwolił na pracę w tym mieście pochodzącemu z Alaski katolickiemu księdzu Michaelowi Shieldsowi.

Reklama

Ingres nowego biskupa do katedry w Kamieńcu Podolskim

Nowym ordynariuszem diecezji kamieniecko-podolskiej mianowany został dotychczasowy biskup pomocniczy Leonid Maksymilian Dubrawski OFM. Zastąpił on bp. Jana Olszańskiego, który przeszedł na emeryturę.
3 lipca br. odbył się ingres nowego ordynariusza do katedry w Kamieńcu Podolskim. Uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem bp. Dubrawskiego koncelebrowało 85 kapłanów.
Po pozdrowieniu kard. Marian Jaworski - metropolita lwowski polecił odczytać bullę papieską dotyczącą nominacji nowego ordynariusza. Następnie Ksiądz Kardynał wyraził wdzięczność Ojcu Świętemu za troskę o Kościół katolicki na Ukrainie i za ustanowienie nowych diecezji oraz mianowanie nowych biskupów. Abp Nikola Eterović - nuncjusz apostolski uroczyście wręczył nowemu ordynariuszowi pastorał jako znak władzy biskupiej. W wygłoszonej homilii bp Dubrawski wskazał najważniejsze zadania, jakie stoją przed diecezją. Apelował szczególnie o współpracę wiernych z kapłanami i zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego.
Na zakończenie przemówił abp Nikola Eterović, który w imieniu Ojca Świętego złożył podziękowanie ustępującemu bp. Olszańskiemu za trud kierowania od 1991 r. odrodzoną diecezją kamieniecką oraz za wszelkie podjęte dzieła na polu ewangelizacji, organizacji seminarium duchownego i parafii. Nowemu ordynariuszowi życzył, aby rozpoczęte dzieło kontynuował i rozwijał.

Ks. Wacław Socha

Księża skazani na 3 lata obozu pracy

Na 3 lata pobytu w obozie pracy skazano w Chinach 3 księży z "podziemnego" Kościoła katolickiego. Jak podała działająca w USA Fundacja kard. Kunga, zostali oni oskarżeni o naruszenie ustawodawstwa wyznaniowego i zakłócanie spokoju społecznego. Ks. Wang Limao został aresztowany, kiedy odprawiał Mszę św. w Niedzielę Palmową, ks. Ma Shunbao uwięziono tydzień później - w czasie sprawowania Mszy św. w Wielkanoc, natomiast ks. Pang Yonxing trafił do więzienia już w ubiegłym roku. Wszyscy przebywają w obozie pracy przymusowej w prowincji Hubei.
Szacuje się, że w chińskich więzieniach lub w areszcie domowym przebywa przynajmniej 50 biskupów i księży wiernego Stolicy Apostolskiej Kościoła w Chinach.

Reklama

KANADA

"Zakończone obchody XVII Światowego Dnia Młodzieży wywołały prawdziwą rewolucję w duszpasterstwie kanadyjskiej młodzieży" - powiedział w rozmowie z włoską agencją SIR abp Marcel AndreM J. Gervais, ordynariusz archidiecezji Ottawa.
Hierarcha stwierdził, iż wielu młodych Kanadyjczyków pragnie teraz brać czynny udział w życiu Kościoła, coraz wyraźniej odczuwając potrzebę opieki duszpasterskiej, do której odnosi się z dużo większym niż kiedyś entuzjazmem. Podkreślił, że wie o tym z doświadczeń w jego diecezji. Arcybiskup, który przebywał w Toronto z grupą 700 młodych osób, podczas jednej z katechez zapytał ich, czy chcą, aby w diecezjach w Kanadzie zostały utworzone duszpasterskie ośrodki młodzieżowe. Wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że bardzo tego pragną.

KOSOWO

"W Kosowie nadal dochodzi do aktów wandalizmu, przede wszystkim wobec prawosławnych Serbów i ich mienia, przy biernej postawie sił pokojowych ONZ w tym rejonie" - podały źródła Serbskiego Kościoła Prawosławnego (SKP). 22 lipca br. zbezczeszczono cmentarz serbski w Miloszewie, ok. 10 km od stolicy Kosowa - Prisztiny. Zdaniem SKP, ta kolejna barbarzyńska akcja potwierdza obawy biskupa Raszki i Prizrenu Artemiusza, że wkrótce "ekstremiści albańscy" mogą zniszczyć lub unicestwić wszystkie cmentarze serbskie w Kosowie. SKP jest głęboko oburzony tego rodzaju akcjami i domaga się od policji przy Misji ONZ w Kosowie oraz od Międzynarodowych Sił Pokojowych w Kosowie ( KFOR) obrony istniejących jeszcze na tym terenie serbskich sanktuariów narodowych, zgodnie ze zobowiązaniami, jakie organizacje te wzięły na siebie na podstawie rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obecnie Kosowo jest jedynym miejscem w Europie, w którym zabytki chrześcijańskie są bezkarnie bezczeszczone, a wspólnoty zakonne żyją w warunkach oblężenia.

Reklama

NIEMCY

W wieku 76 lat zmarł arcybiskup Paderborn - kard. Joachim Degenhardt, więzień gestapo, filozof, rzecznik integracji Europy, a także wielki przyjaciel Polski. Za zasługi dla naszego kraju otrzymał w marcu br. Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP. "Człowiek, który potrafi słuchać, ale i działać" - tak scharakteryzował zmarłego 25 lipca br. Kardynała Papież Jan Paweł II.
Abp Degenhardt był przewodniczącym komisji ds. oświaty i wychowania oraz komisji ekumenicznej Konferencji Biskupów Niemieckich. Był również członkiem dwóch watykańskich kongregacji: ds. wychowania katolickiego i ds. duchowieństwa, a także honorowym obywatelem Paderborn, kawalerem Wielkiego Krzyża Zasługi z Gwiazdą Republiki Federalnej Niemiec oraz francuskiego orderu "Chevalier dans l´Ordte national du merite" i Złotego Medalu Roberta Schumana. W 1998 r. otrzymał doktorat honorowy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

CHINY

W największej świątyni katolickiej w Pekinie, znanej jako " kościół północny" (Xishiku), biskup miejscowej diecezji Michael Fu Tieshan przyjął 28 lipca br. wieczyste śluby zakonne od 6 sióstr chińskich. Był to pierwszy tego rodzaju obrzęd w diecezji pekińskiej od 1949 r., czyli od objęcia władzy w Chinach przez komunistów, i trzeci w 130-letnich dziejach klasztoru św. Józefa, do którego należą siostry. W uroczystości uczestniczyło ponad tysiąc wiernych.
Pekiński klasztor św. Józefa, założony w 1872 r., obecnie podlega Patriotycznemu Stowarzyszeniu Katolików Chińskich - nie utrzymującemu oficjalnie więzi z Watykanem i nie uznającemu władzy papieskiej.

TYDZIEŃ NA ŚWIECIE

XVII Światowy Dzień Młodzieży w Toronto w zgodnej opinii obserwatorów okazał się wielkim sukcesem Papieża Jana Pawła II i Kościoła katolickiego. Na Mszy św. kończącej ŚDM słów Ojca Świętego słuchało ok. 1 miliona ludzi. Według telewizji kanadyjskiej, było to największe zgromadzenie w historii Kanady.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia - abp Javier Lozano BarragaMn określił jako niesprawiedliwe i podejrzane wykluczenie delegacji Stolicy Apostolskiej z udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS. Tymczasem 26 proc. wszystkich instytucji opiekujących się nosicielami wirusa HIV to ośrodki katolickie.

Stolica Apostolska i Republika Czeska podpisały w Pradze porozumienie regulujące stosunki prawne między Kościołem katolickim i jego instytucjami a państwem czeskim.

Specjalną kartę kredytową z wizerunkiem św. Ojca Pio z Pietrelciny wyemitował jeden z włoskich banków z inicjatywy ojców kapucynów z San Giovanni Rotondo, miejsca kultu tego stygmatyka. Dzięki karcie przybywający tam pielgrzymi mogą skorzystać ze zniżek, płacąc za środki transportu, hotel i różne usługi w miasteczku, ale również wspomóc działalność charytatywną zakonników (na ich fundusz przekazywany będzie 1 proc. od każdej transakcji dokonanej przy pomocy karty).

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Palestyńczycy określili ostatni atak Izraela na Gazę jako zbrodnię wojenną i zażądali osądzenia izraelskiego premiera Ariela Szarona przez niedawno powołany Międzynarodowy Trybunał Karny. Tymczasem Hamas przeprowadził zamach na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie; 7 studentów zginęło, a 80 zostało hospitalizowanych ( także Arabów).

Odsunięty od władzy przed 2 laty były prezydent Peru Alberto Fujimori został oskarżony przez parlament tego kraju o ludobójstwo. Chodzi o prowadzoną za jego rządów akcję przymusowej sterylizacji, która objęła ponad 300 tys. kobiet z nizin społecznych.

Według wychodzącego w Londynie arabskiego dziennika Asharq Al-Awsat, główny inspirator ataku na USA 11 września 2001 r. Osama bin Laden powierzył kierowanie organizacją terrorystyczną al.-Kaida swojemu synowi Saidowi Osamie bin Ladenowi.

Szwajcaria złożyła formalnie wniosek o przyjęcie do ONZ.

Francuska rządowa komisja ds. radia i telewizji wydała zalecenie dla tamtejszych stacji telewizyjnych, by ze względu na dobro młodocianych telewidzów nie nadawały filmów pornograficznych.

W Holandii zaprzysiężony został nowy rząd, na którego czele stanął chrześcijański demokrata Jan Peter Balkenende.

Podczas pokazów lotniczych pod Lwowem na ziemię runął samolot wojskowy, powodując śmierć co najmniej 83 osób oraz raniąc ponad stu uczestników imprezy. Jan Paweł II i arcybiskup większy Lwowa - kard. Lubomyr Husar wyrazili głęboki ból i współczucie poszkodowanym i rodzinom ofiar katastrofy.

Aby zebrać tegoroczne plony, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko ogłosił na czas żniw stan wyjątkowy w kraju. Urzędnikom państwowym wstrzymano urlopy.

Komisja ds. rolnictwa w rosyjskiej Radzie Federacji zaproponowała Cerkwi prawosławnej zwrot ziemi, skonfiskowanej przez bolszewików po rewolucji październikowej.

Władze komunistycznej Korei Północnej niespodziewanie przeprosiły sąsiednią Koreę Południową za incydent na Morzu Żółtym, gdzie doszło do wymiany ognia między statkami obu państw. W ten sposób Phenian wznowił przerwany dialog z Seulem.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Premier: od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą korzystać z obniżonych stawek za gaz

2023-02-02 08:46

[ TEMATY ]

gaz

Karol Porwich /Niedziela

Wszystkie piekarnie i cukiernie od 1 kwietnia będą korzystać z obniżonych stawek za gaz - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Zdecydowaliśmy się, aby wszystkie piekarnie i cukiernie mogły skorzystać od 1 kwietnia z obniżonej względem cen rynkowych stawki na gaz. (...) Będziemy gwarantowali na zasadzie de minimis, to jest procedura unijna i musimy się jej trzymać" - powiedział szef rządu podczas wizyty w piekarni "Żytnia" w Dąbrówce (Mazowieckie).

CZYTAJ DALEJ

2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej, a także Dzień Życia Konsekrowanego

2023-02-01 15:53

[ TEMATY ]

Ofiarowanie Pańskie

Karol Porwich/Niedziela

2 lutego, Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. W Polsce żyje ok. 30 tys. osób konsekrowanych.

Przed 1969 r. na Zachodzie święto Ofiarowania Pańskiego znane było jako Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Po soborze zmieniono nazwę, żeby ukazać chrystocentryczne znaczenie uroczystości. W Polsce od gromnic święconych tego dnia przyjęła się nazwa „Matki Boskiej Gromnicznej”.

CZYTAJ DALEJ

Wałbrzych. Ks. kan. Roman Tomaszczuk wrócił do diecezji

2023-02-02 21:00

[ TEMATY ]

Wałbrzych

ks. Roman Tomaszczuk

ks. Mirosław Benedyk

Ks. kan. Roman Tomaszczuk na tle katedry świdnickiej, gdzie posługiwał jako wikariusz

Ks. kan. Roman Tomaszczuk na tle katedry świdnickiej, gdzie posługiwał jako wikariusz

Od środy 1 lutego w parafii św. Barbary jako wikariusz posługuje ks. Roman Tomaszczuk. Były szef diecezjalnych mediów katolickich i benedyktyn.

Był znanym duszpasterzem i redaktorem. Często rozmyślał o życiu w klasztorze. - W ciągu piętnastu lat kapłaństwa, zdarzyło się już w drugim, może w trzecim roku po święceniach, że pojawiała się myśl: idź do klasztoru! Jednak wtedy byłem za młody, potem z kolei byłem zachłyśnięty wolnością redaktorka. Jeszcze później była przeprowadzka, kongres małżeństw. Zawsze coś! Coś lub ktoś ważniejsze od wezwania – relacjonował na łamach gazety, którą redagował.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję