Reklama

Kościół

Inauguracja złotego jubileuszu diecezji opolskiej

Bp Andrzej Czaja uroczyście otworzył jubileuszowe drzwi święte w katedrze opolskiej, inaugurując tym samym złoty jubileusz diecezji opolskiej.

[ TEMATY ]

diecezja

Łukasz Krzysztofka

Rozpoczynając liturgię Mszy Krzyżma w opolskiej katedrze, bp Czaja trzykrotnie uderzył w zamknięte drzwi świątyni pastorałem, a po ich otwarciu klęcząc w progu świątyni modlił się w ciszy.

W czasie przejścia procesji do prezbiterium zabrzmiał hymn kapłański "Jezus Chrystus uczynił nas", który powstał jako dar z okazji 50-lecia diecezji opolskiej. Hymn skomponował Paweł Płoskoń na prośbę ks. Piotra Kierpala i ks. Mateusza Mandalki. Pieśń została uroczyście wykonana przez połączone chóry i orkiestry.

Łukasz Krzysztofka

Dekret Penitencjarii Apostolskiej, która udziela łaski odpustu zupełnego pielgrzymującym do katedry opolskiej w dniach od 14 kwietnia do 20 listopada br. Odczytał bp Paweł Stobrawa: "Penitencjaria Apostolska na mocy władzy przyznanej jej przez Ojca Świętego Franciszka szczodrze obdarowuje jubileusz diecezji dołączonymi odpustami zupełnymi z zachowaniem zwykłych warunków należycie spełnionych: sakramentalna spowiedź, komunia św. i modlitwa w intencjach papieża. Odpust ten, który na sposób wstawienniczy może być także ofiarowany za dusze w czyśćcu, uzyskują wierni prawdziwie pokutujący, jeżeli nawiedzą kościół katedralny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, biorąc udział w pielgrzymce i pobożnie uczestnicząc w obchodach jubileuszowych tam odprawianych lub przynajmniej przez stosowny okres czasu modląc się do Boga w intencji wierność Polski chrześcijańskiemu powołaniu, upraszania powołań kapłańskich i zakonnych oraz ochrony instytucji ludzkiej rodziny".

Łukasz Krzysztofka

W homilii bp Czaja podziękował kapłanom za wszystkie lata posługiwania duszpasterskiego i wszelkie inne formy zaangażowania na rzecz rozwoju wspólnoty wiary. W sposób szczególny wyraził wdzięczność za „mężną postawę ostatnich dwóch lat trudnego pasterzowania w uwarunkowaniach pandemicznych, gdy szczególnie ważne było zatroskanie o dobro duchowe wiernych i jedność w działaniu”. Ordynariusz opolski podziękował także księżom za zachowanie w aktualnej sytuacji, podkreślając, że jest pełen uznania za wielkie otwarcie serce wobec przybyszów z Ukrainy, za wspieranie ich, podejmowanie wielu cennych inicjatyw razem z wiernymi w parafii, za gościnę.

Reklama

Łukasz Krzysztofka

Ordynariusz opolski zachęcał kapłanów do zbliżenia się do Jezusa, który do końca nas umiłował, do duchowego odrodzenia i zdynamizowania życia Kościoła, który wszyscy stanowimy.

- Ma nas do tego pobudzić spojrzenie na Chrystusowy Krzyż, zakrwawione Jego Oblicze i przebity Jego bok. Stąd w logo obchodów jubileuszu zarys, kontury ukrzyżowanego Pana chwały – zaznaczył bp Czaja, po czym wskazał na potrzebę weryfikacji stanu i rozwoju kapłańskiej bliskości z Jezusem.

- Czy da się jeszcze być bliżej Jezusa niż kapłan? Przecież w imieniu Jezusa przemawia kapłan. Prowadzi powierzoną mu gromadkę dzieci Bożych, sprawuje święte obrzędy, zwłaszcza Eucharystię, siada w konfesjonale i w tym wszystkim Chrystus działa przez kapłana. To wszystko prawda. My jednak wiemy, że nasza jakość przeżywania bliskości Jezusa i urzeczywistnia jej może być różna. Chodzi o autentyzm tej bliskości. Bo mogą być jej fasady, pozory. Może być to wszystko niedojrzałe – przestrzegał pasterz diecezji opolskiej.

Bp Czaja przywołał słowa papieża Franciszek, który mówi o sztuce oraz mistyce bliskości. Podkreślił, że nie ma prawdziwej bliskości w relacji z Jezusem, gdy żyje się w grzechu. - Dlatego tak ważna jest nasza nieustanna troska o stan łaski uświęcającej naszej duszy, regularna spowiedź, stały spowiednik i kierownik duchowy – wskazał hierarcha.

Ordynariusz opolski zaznaczył, zwracając się do kapłanów, że bycie bliskim Jezusowi domaga się ciągłej weryfikacji ich potrzeb, pragnień, dążeń. - Jeśli są takowe, z których nie umiem zrezygnować, a ich podejmowanie wpływa negatywnie na jakość mojej posługi, na moją dyspozycyjność w służbie ludowi Bożemu – to na tym cierpi moja więź z Jezusem. Wówczas bliskość nasza z Jezusem jest zraniona, zlekceważona i to nieraz demaskują nasi wierni. Kościół bardzo dziś potrzebuje naszego większego wyrzeczenia się, wyrzeczenia się wszystkiego i tego też potrzebujemy my sami dla zdrowia naszej kapłańskiej tożsamości. Wyrzeczenia się tego, co ze świata, uwodzące nas. Wyrzeczenie się nieraz tego, co pragnie dusza, a co nas zniewala. Potrzeba wyrzeczenia, aby nic nas nie oddzielało od Chrystusa. By było budujące nasze z Nim związanie. Zażyła więź z Jezusem domaga się wyłączności. Nie można dwom panom służyć - Bogu i sobie – akcentował kaznodzieja.

Reklama

Bp Czaja zaznaczył również, że szczególnym wyrazem bliskości w relacji z Jezusem jest posłuszeństwo. - Rzecz jasna, nie chodzi o ślepe posłuszeństwo, ale o ufne poddanie się woli Bożej, którą Boży Duch komunikuje na różne sposoby – w tym przez biskupa czy całe kolegium biskupów na czele z papieżem – podkreślił hierarcha, po czym zacytował świadectwo papieża seniora Benedykta XVI: „Kiedy przebieg głosowania zaczął wskazywać na to, że ten topór spadnie, że tak powiem, na moją głowę, zrobiło mi się nieswojo. Sądziłem bowiem, że wykonałem już dzieło mojego życia i że dokończę już moich dni w spokoju. Z głębokim przekonaniem powiedziałem Panu: Nie rób mi tego, proszę. Masz osoby młodsze i lepsze ode mnie, które mogą podjąć to wielkie zadanie z większym zapałem i siłami. W tym momencie bardzo głęboko przemówiły do mnie słowa krótkiego listu od jednego ze współbraci z kolegium kardynalskiego. Przypomniał mi on, że wygłoszoną podczas Mszy świętej za Jana Pawła II homilię oparłem na zaczerpniętych z Ewangelii słowach, które Pan skierował do Piotra nad Jeziorem Genezaret: „Pójdź za Mną”. Ów współbrat napisał: „Jeśli Pan powie ci teraz: Pójdź za mną, przypomnij sobie, czego nauczałeś w kazaniu. Nie odmawiaj, bądź posłuszny, jak opisywany przez ciebie wielki papież, który powrócił do Domu Ojca”. Te słowa bardzo głęboko zapadły mi w serce. Drogi Pańskie nie są wygodne, ale my przecież nie zostaliśmy stworzeniu do wygód, lecz do wielkich rzeczy, do dobra. Chrystus nie obiecał nam wygodnego życia. Kto szuka wygód, u Niego ich nie znajdzie, bo pomylił adres. On ukazuje nam drogę do rzeczy wielkich, do dobra, prawdziwego ludzkiego życia. Kiedy mówi o krzyżu, który mamy wziąć na ramiona, nie ma na myśli cierpiętnictwa, czy ciasnego moralizowania. Chodzi o zryw miłości, który rodzi ona sama. Nie szukając siebie, lecz otwierając człowieka na służbę prawdzie, sprawiedliwości, dobru”.

Reklama

Łukasz Krzysztofka

- Jeśli nie stać nas na takie zrywy miłości, które owocują posłuszeństwem, trudno mówić o naszej bliskości z Jezusem – podkreślił bp Czaja.

Dodał również, że stan bliskości kapłanów z Jezusem weryfikuje się też w ich odniesieniu do Jezusowego stylu życia. - Jezus wskazywał na misyjny charakter swojej egzystencji. Miał świadomość misji otrzymanej od Ojca i jej wszystko podporządkował. Całe swoje życie poświęcił realizacji misji zbawienia rodzaju ludzkiego. Można powiedzieć, że z życia uczynił misję. Dlatego, jeśli chcemy żyć w bliskości z Jezusem, trzeba mu towarzyszyć w realizacji zbawczej misji. To znaczy, że trzeba razem z Jezusem iść do ludzi, którzy go nie znają, którzy odstąpili od niego, którzy są w różnorakiej potrzebie. Jest więc wielkim zadaniem naszym obudzenie w sobie ducha misyjnego Po drogach zbliżenia się do Jezusa przez wychodzenie z plebanii do zagubionych. Na początek choćby do tych, którzy nie wrócili do świątyni po pandemii – powiedział ordynariusz opolski.

Podkreślił też, że poziom bliskości w relacji z Jezusem sprawdza się również w sytuacjach trudnych. - Mam na myśli chwile, dni duchowej udręki, gdy przychodzi doświadczać niezrozumienia, niewdzięczności, oczernienia, opuszczenia, zapłaty złem za dobro. Gdzie wówczas w dramacie duchowej udręki szukamy pociechy, pokrzepienia? Chodzi o to, by w tych trudnych chwilach pamiętać o obecności Chrystusa pośród nas. Przecież niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas i co nas spotyka, Jezus żyje. On zgodnie z obietnicą jest z nami i pragnie naszego szczęścia. On do końca nas umiłował i nieustannie wspiera. On też zawsze nas zrozumie, bo doświadczył i przeżył znacznie więcej bólu i cierpienia aniżeli my. I to nie mając żadnej winy – zaznaczył kaznodzieja.

Reklama

- Jezus przywraca i nadaje sens wszystkiemu, co nas spotyka. Dlatego w chwilach trudnych tym bardziej trzeba się zbliżyć do Niego i u niego szukać zrozumienia i pomocy. To też nas do Jezusa zbliża – powiedział do kapłanów bp Czaja.

- Nasze jubileuszowe wyzwanie skierowane do całego ludu Bożego Śląska opolskiego, do naszego opolskiego Kościoła: „Bliżej Boga – Człowieka” ma też dla nas, kapłanów, istotne znaczenie. Domaga się od nas rugowania tego, co negatywnie wpływa na naszą więź z Jezusem i podejmowania tego co nas do Jezusa zbliża. Niech w realizacji tego zadania wspiera nas nieustannie Duch Chrystusa Zmartwychwstałego – wskazał biskup opolski.

Na zakończenie liturgii, po odśpiewaniu uroczystego „Te Deum” bp Czaja na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej udzielił wszystkim błogosławieństwa papieskiego połączonego z odpustem zupełnym.

Po Mszy św., w której uczestniczyli kapłani, nadzwyczajni szafarze Komunii św., Liturgiczna Służba Ołtarza z parafii diecezji opolskiej, a także przedstawiciele wielu wspólnot i grup, w katedrze odbyło się tradycyjne spotkanie członków Liturgicznej Służby Ołtarza z ordynariuszem opolskim. Zasłużeni ministranci i lektorzy otrzymali z rąk bp. Czai specjalne wyróżniania i dyplomy.

Reklama

Diecezja opolska została powołana na mocy bulli Pawła VI "Episcoporum Poloniae coetus" z dnia 28 czerwca 1972 r. Obchody jubileuszu 50-lecie powstania diecezji potrwają do Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.2022-04-15 07:52

Ocena: +4 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zabrzmią dzwony we wszystkich kościołach

[ TEMATY ]

diecezja

BOŻENA SZTAJNER

Abp Józef Kupny przychylił się do prośby Prezydenta RP Andrzeja Dudy, by w niedzielę 1 września o 14.00 we wszystkich kościołach archidiecezji wrocławskiej zostały uruchomione dzwony.

Akt ten ma być formą wspomnienia ofiar Drugiej Wojny Światowej w 80. Rocznicę jej wybuchu oraz oddania hołdu polskim żołnierzom, którzy bronili Ojczyzny. Metropolita wrocławski zachęca także wszystkich wiernych do modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w czasie działań wojennych. Prosi również, by w całej archidiecezji modlono się o pokój na świecie i o zaprzestanie działań wojennych w rejonach, w których toczą się konflikty zbrojne.

CZYTAJ DALEJ

O. Leon Knabit: Bądźmy roztropni

2023-01-30 08:12

[ TEMATY ]

duchowość

Fot. Robert Krawczyk/CSPB

Ludzie, którzy żyją tak, jakby Boga nie było, kierują się innymi zasadami, niż ludzie wierzący. Dla nas jest jasne, że Bóg dał Przykazania i człowiek powinien je zachowywać dla własnego dobra i dla dobra społeczności.

Zachowujemy więc je czasem z miłości do Boga, a czasem zwyczajnie z lęku przed karą. Niezachowanie przykazań jest grzechem – lekkim w sprawach mniej ważnych, a ciężkim w sprawach większej wagi. Jeśli zaś człowiek nie uznaje Pana Boga, to wtedy stawia się na Jego miejsce i on jest wtedy najważniejszy i decyduje o tym, co jest dobre a co złe. Przypomina się scena kuszenia z raju, kiedy szatan mówi, że po spożyciu zakazanego owocu „będziecie jako bogowie, znający dobro i zło”. Nie liczy się z prawem Bożym, a najwyżej z ludzkim albo tym co nakazuje ktoś silniejszy od niego.

CZYTAJ DALEJ

Kinszasa: papież spotkał się z ofiarami przemocy w Demokratycznej Republice Konga

2023-02-01 17:27

[ TEMATY ]

pielgrzymka

papież Franciszek

Kongo

PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Przebywający w Kinszasie papież Franciszek spotkał się z ofiarami przemocy we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Trwają tam walki rebeliantów z armią tego kraju, powodując niewysłowione cierpienia tamtejszej ludności. Ojciec Święty wezwał ofiary do przebaczenia tym, którzy przybijają je do krzyża, co – jak zaznaczył – nie wyklucza ich ukarania, lecz oznacza rozbrojenie własnego serca, odrzucenie nienawiści i otwarcie drogi do pojednania.

Wstrząsające świadectwa doznanych okrucieństw złożyły ofiary wojny z Butembe Beni, z Gomy, z Bunii oraz z Bukavu i Uviry. Mówiły o zabijaniu najbliższych na ich oczach, o obcinaniu rąk, o gwałceniu kobiet, zamienianiu ich w niewolnice seksualne, zmuszane także do kanibalizmu. Dziękowały też za pomoc, jakiej doświadczyły ze strony Kościoła w powrocie do normalnego życia. Pod krzyżem Chrystusa składały narzędzia zbrodni: maczety, lance, noże, młotki, matę, na której dokonywano gwałtów, mundur rebelianckiego żołnierza, którego widok wciąż budzi ich lęk. Modliły się o przebaczenie oprawcom i prosiły Boga o wybaczenie początkowej nienawiści wobec nich. Papież błogosławił te osoby, brał za ręce lub kikuty rąk, ocierał łzy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję