Reklama

Kościół

Troska o dobro wspólne. O środowisku w auli "Niedzieli"

Troska o środowisko i szacunek do świata stworzonego wynika z głębokiej wiary. O tym fakcie przypomnieli uczestnicy konferencja „Środowisko – Troska o dobro wspólne”, która odbyła się 15 września 2023 r. w Częstochowie, w Auli Instytutu NIEDZIELA, wydawcy Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

2023-09-15 15:25

[ TEMATY ]

ekologia

Karol Porwich/Niedziela

ZOBACZ FOTOGALERIĘ Z WYDARZENIA

Konferencja została zorganizowane przez dwie instytucje zasłużone na polu rzetelnego informowania o katolickim nauczaniu na temat ochrony świata stworzonego – Fundację Instytut Mediów oraz Instytut NIEDZIELA. Partnerem konferencji były Lasy Państwowe. Wydarzenie rozpoczęła Eucharystia w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, której przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, a koncelebrowali abp Wacław Depo i bp Tadeusz Lityński.

Karol Porwich/Niedziela

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO Z KONFERENCJI: Zobacz

Kardynał Müller zauważył, że: - grzech skierowany jest zawsze ku Bogu, nie bezpośrednio środowisku. Następnie uczestnicy konferencji przenieśli się do auli Instytutu NIEDZIELA, gdzie leśników, przedstawicieli instytucji zajmujących się naturą i środowiskiem, hierarchów i duchownych oraz wszystkich, którym na sercu leży troska o środowisko, przywitali gospodarz miejsca abp Wacław Depo oraz prezes Fundacji Instytut Mediów Mariusz Książek. Konferencję swoim udziałem zaszczycili m.in. Krystyna Szyszko – wdowa po prof. Janie Szyszko, Andrzej Gawron – poseł, Sławomir Mazurek – zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz ks. Roman Szpakowski – prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

PRZEMÓWIENIE kard. Gerharda Müllera

Karol Porwich/Niedziela

Karol Porwich/Niedziela

Karol Porwich/Niedziela

Karol Porwich/Niedziela

Karol Porwich/Niedziela

Karol Porwich/Niedziela

Rozpoczynając konferencję prezes Mariusz Książek stwierdził: - Nasza konferencja (…) ma znaczenie przez trzy elementy: przez osoby, przez miejsce, a także przez swój czas. Dzisiejsze wydarzenie jest inspirowane najpierw przez osoby, które wewnętrznie czują się wychowankami prof. Jana Szyszko (…). Także miejsce gdzie jesteśmy nie jest przypadkowe, bowiem Tygodnik Katolicki „Niedziela” towarzyszył Profesorowi w działalności naukowej i działalności badawczej (…) Pan minister Jan Szyszko bardzo dobrze wiedział o sile przekazu mediów katolickich, także Tygodnik „Niedziela” i dbał oraz zabiegał o ten przekaz w naszych kanałach komunikacji (…) Czas nie jest przypadkowy – jesteśmy w dniu poprzedzającym pielgrzymkę leśników i ich rodzin na Jasną Górę. Każdego roku Profesor wraz z przedstawicielami tego środowiska oficjalnie w stolicy duchowej Polski dawał świadectwo, że dla niego i całego środowiska każde działanie ma sens wówczas, kiedy żyjemy zgodnie z hasłem: „Bóg, honor, ojczyzna” – stwierdził prezes Fundacji Instytut Mediów.

Reklama

W gronie prelegentów znaleźli się dr Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Anna Moskwa – minister klimatu i środowiska, kard. dr hab. Gerhard Ludwig Müller – prefekt emeryt Kongregacji Nauki Wiary, ks. dr hab. Artur Żuk – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna w Wiedniu, ks. dr hab. Witold Ostafiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, o. dr Zdzisław Klafka, redemptorysta – rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Artur Michalski – wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Magdalena Bodzenta – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr. hab. Jana Szyszko, NFOŚiG, Józef Kubica – dyrektor generalny Lasów Państwowych. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: bp Tadeusz Lityński – biskup zielonogórsko-gorzowski, przewodniczący Zespołu „Laudato si’” przy Radzie ds. Społecznych przy KEP, ks. Zbigniew Kucharski – członek Zespołu „Laudato si`” i dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA, Marek Ryszka – prezes WFOŚiGW w Warszawie, prof. Roman Niżnikowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr. hab. Jana Szyszko, prof. Marcin Szewczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, ks. dr Andrzej Lubowicki – asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Reklama

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w czasie konferencji były ochrona środowiska, polityka klimatyczna, a także spuścizna zmarłego ministra środowiska profesora Jana Szyszko. Jako pierwszy z prelegentów zabrał głos dr Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP, który mówił o wyzwaniach polityki klimatycznej w konfrontacji do zrównoważonego rozwoju. Sałek przypomniał fakt, który tak często umyka w debacie publicznej, że zrównoważony rozwój ma swoje źródło w leśnictwie. Z czasem, pojęcie to wyodrębniło się z nauk leśnych i obecnie nie dotyczy już tylko leśnictwa, ale wielu innych obszarów. Następnie, dając przykład polskich leśników, łączących funkcję przyrodnicze i gospodarcze, wyjaśnił jak człowiek pomaga przyrodzie, stymulując ją do rozwoju. Następnie wyjaśnił problemy i zagrożenia związane z unijną polityką dekarbonizacji.

Minister Anna Moskwa mówiła o bezpieczeństwie ekologicznym i energetycznym Polski, skupiając się na konkretnych przykładach. Jednym z głównych punktów swojego wystąpienia uczyniła unijny pakiet Fit for 55, który, jak zauważyła: – W tym momencie skarżymy do Trybunału Sprawiedliwości (…) dlaczego to jest ważna walka i dlaczego te skargi są istotne? Nie chodzi tu tylko o nierealność tych celów. Nie chodzi o sam proces w jakim były przyjmowane, o szybkość, o brak dobrych konsultacji ze społeczeństwem. Ale de facto ta dyskusja jest też dyskusją traktatową (...) Te 16 dokumentów wpływają na nasz miks energetyczny, czyli jak jest zbudowane nasze bezpieczeństwo energetyczne, z jakich źródeł korzystamy, z jakich surowców. I traktaty mówią jasno, w każdej sytuacji, kiedy regulacje unijne wnikają w tą sferę jest wymóg jednomyślności. Dyskutujemy tak długo aż znajdziemy konsensus, jeżeli go nie znajdziemy, to tego dokumentu nie ma. I ta zasada została złamana przy całym procesie procedowania pakiet Fit for 55 – stwierdziła minister Anna Moskwa.

Reklama

Leśnictwo i związane z nim gałęzie przemysłu m.in. drzewnego, papierniczego, meblarskiego dostarczają niemal 8% PKB, o czym przypomniał Józef Kubica. Następnie dyrektor generalny Lasów Państwowych mówił o zrównoważonej gospodarce leśnej prowadzonej przez polskich leśników, która umożliwia zbalansowane korzystanie z polskich zasobów leśnych – wspominając przy tym postać i spuściznę prof. Szyszko. Dyrektor generalny podkreślił także rolę wiary w życiu leśników: – Jutro idziemy modlić się do Pani Jasnogórskiej o moc duchową, bo bez tej mocy nie damy rady – mówił Józef Kubica, nawiązując w ten sposób do pielgrzymki leśników na Jasną Górę.

W czasie konferencji min. Anna Moskwa wręczyła kard. Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu. Minister Moskwa dziękowała kard. Müllerowi za miłość do Polski, podkreśliła, że jest on ambasadorem naszego kraju i osiągnięć w dziedzinie ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju. Kardynał nie krył wzruszenia odbierając nagrodę.

Konferencję zakończył ks. Mariusz Bakalarz – prezes Zarządu Instytutu NIEDZIELA. W podsumowaniu zauważył: - Kiedy stajemy wobec tajemnicy stworzenia, to stajemy też przed Stwórcą. Jako klamrę dla różnorodnych tematów poruszonych w czasie konferencji prezes Zarządu Instytutu NIEDZIELA zacytował papieża Benedykt XVI „W stworzeniu istnieje coś, co moglibyśmy nazwać «podpisem» Boga – podpis, który człowiek może i powinien starać się odkryć i odczytać”, dodając: - Kiedy leśnicy stają w lesie, to Pana Boga widzą i w wielkości drzew i w tym mikrokosmosie, widzą w tym jak przedziwny to jest układ, jak przedziwnie to jest stworzone i w stworzeniu widzą Stwórcę – zauważył ks. Bakalarz. Konferencja „Środowisko – Troska o dobro wspólne” była ważnym i potrzebnym głosem w dyskursie o ekologii, głosem który wybrzmiał ze szczególnego dla Polski miejsca – z duchowej stolicy naszego kraju.

Ocena: +5 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

O ekologii w Kościele

Niedziela sandomierska 5/2013, str. 3

[ TEMATY ]

Kościół

ekologia

Archiwum

Bp Krzysztof Nitkiewicz podczas konferencji prasowej w gmachu KEP mówił: „Świat wraz ze swoimi zasobami został nam dany przez Boga byśmy nad nim sprawowali władzę i opiekę”

Bp Krzysztof Nitkiewicz podczas konferencji prasowej w gmachu KEP mówił: „Świat wraz ze swoimi zasobami został nam dany przez Boga byśmy nad nim sprawowali władzę i opiekę”

Ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem” - czytamy w dokumencie, który podpisali w Warszawie przedstawiciele ośmiu Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Rocznica aresztowania Prymasa Wyszyńskiego

2023-09-25 10:12

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

ks. Stefan Wyszyński

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

W Stoczku Warmińskim zachowało się świadectwo mężczyzny, który przygotowywał klasztor na więzienie dla Prymasa Wyszyńskiego. Dziś syn tego człowieka jest księdzem.

Kard. Stefan Wyszyński został aresztowany przez władze komunistyczne w nocy z 25 na 26 września 1953 r. Podczas trzyletniego okresu odosobnienia przebywał kolejno w czterech miejscach internowania: Rywałdzie, Stoczku, Prudniku Śląskim i Komańczy. W wyniku wypadków październikowych 1956 r. powrócił do Warszawy na prośbę przedstawicieli rządu i 26 października - po uprzednim przyrzeczeniu ze strony władz państwowych przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd - objął ponownie wszystkie swoje funkcje w Kościele. Cennym dokumentem okresu odosobnienia Prymasa Polski są „Zapiski więzienne”. Obok kroniki życia codziennego obejmują również takie teksty, jak notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Rzym: abp Gänswein na obradach Kręgu Ratzingera

2023-09-25 11:19

[ TEMATY ]

abp Gänswein

©Grzegorz Gałązka

Abp Georg Gänswein

Abp Georg Gänswein

Były sekretarz osobisty Benedykta XVI, abp Georg Gänswein wziął udział w obradach Kręg Uczniów Ratzingera i Nowego Kręgu Uczniów Josepha Ratzingera / Papieża Benedykta XVI. Jego członkowie zebrali się 23 września w Rzymie na sympozjum teologicznym pod hasłem „Być współpracownikami prawdy: Niosąc bogate dziedzictwo papieża Benedykta XVI w przyszłość” w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w pobliżu bazyliki świętego Piotra. Prelegentami byli także prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kardynał Kurt Koch, opat Maximilian Heim OCist (Heiligenkreuz), ks. Markus Graulich, ks. Sven Leo Conrad FSSP i profesor Ralph Weimann.

Po krótkim wprowadzeniu profesora Christopha Ohly'ego (Kolońska Wyższa Szkoła Teologii Katolickiej), kardynał Kurt Koch mówił o głównych cechach myślenia teologicznego Josepha Ratzingera. Następnie profesor Ralph Weimann zagłębił się w myśli Ratzingera na temat objawienia i wiary w przemawiającego Boga. Ojciec Sven Leo Conrad FSSP z Wigratzbad podkreślił znaczenie liturgii, natomiast opat Heiligenkreuz, Maximilian Heim OCist, mówił o „wspólnocie wiary”. Z kolei ksiądz prałat Markus Graulich podkreślił znaczenie wiary chrześcijańskiej dla społeczeństwa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję