2014-04-26 17:58

kg (KAI/ilsismografo) / Jerozolima / KAI

Prasa izraelska: będzie to kanonizacja dwóch świętych przyjaciół Żydów

Zbliżająca się kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II budzi duże i pozytywne zainteresowanie w izraelskich środkach przekazu.

Fot. Graziako

Zwracają one uwagę, że do chwały ołtarzy wyniesieni zostaną dwaj papieże, których z pewnością można zaliczyć do przyjaciół Żydów i którzy uczynili najwięcej dla poprawy stosunków między chrześcijanami, zwłaszcza katolikami, a narodem Przymierza.

„Jan XXIII i Jan Paweł II, którzy w tę niedzielę zostaną ogłoszeni świętymi, zrobili tak wiele, aby położyć kres dwu tysiącom lat antysemityzmu katolickiego, że hebrajska organizacja obrony praw człowieka nazywa ich «bohaterami narodu żydowskiego»” – napisała agencja internetowa Ynews.

Papieża Roncallego z wielką miłością wspomina wspólnota żydowska w Rzymie – najstarsza wśród społeczności diaspory żydowskiej na świecie, która w dzisiejszej stolicy jest obecna od ponad dwóch tysięcy lat, czyli na długo przed zniszczeniem Jerozolimy przez Rzymian w 70 r. po Chrystusie. Szczególną jej wdzięczność zdobył fakt, że Jan XXIII jako pierwszy papież, przejeżdżając w 1959 obok stołecznej synagogi, zatrzymał się, pozdrowił wyznawców judaizmu i przez chwilę porozmawiał z ludźmi, którzy właśnie wychodzili ze świątyni.

Ponadto abp Giuseppe Roncalli w latach II wojny światowej jako delegat apostolski w Stambule uczynił wiele dla ratowania Żydów z Bałkanów, wyrabiając im wizy i wydając fałszywe metryki chrztu. Dzięki temu wielu z nich trafiło z krajów okupowanych przez Niemców do neutralnej formalnie Turcji a stamtąd do Palestyny, kontrolowanej wówczas przez Brytyjczyków. Potem już jako papież usunął wyrażenie „wiarołomni Żydzi” z tekstu modlitw odmawianych w Kościele katolickim w Wielki Piątek.

"W czasie II wojny światowej abp Roncalli odegrał niezwykle ważną rolę w ratowaniu życia wielkiej liczby Żydów bułgarskich, węgierskich i z innych krajów” – oświadczył prof. Menachem Rosensaft z amerykańskich uniwersytetów Columbia i Cornell, syn dwojga osób, które przeżyły holokaust.

Świat żydowski docenia również zasługę Jana XXIII w zwołaniu Soboru Watykańskiego II, na którym m.in. ogłoszono deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”. Według prasy izraelskiej jest to „kamień milowy” na drodze do odrzucenia „dwutysiącletniej koncepcji o zbiorowej odpowiedzialności [Żydów] za śmierć Jezusa”. Dokument ten „wprowadził zaskakujące zmiany do stosunków żydowsko-katolickich na świecie” – powiedział o nim rabin David Rosen, dyrektor międzynarodowy Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego ds. Stosunków Międzyreligijnych.

Prasa izraelska przypomina z kolei, że Jan Paweł II był pierwszym papieżem od czasów starożytnych, który przekroczył próg synagogi – rzymskiej Świątyni Większej. Nastąpiło to w 1986 i przy tej okazji papież określił Żydów jako „naszych umiłowanych starszych braci”. Karol Wojtyła, który wychowywał się w Polsce, mając przyjaciół Żydów, jako papież doprowadził do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Izraelem.

A podczas swej wizyty w Jerozolimie udał się do „Ściany Zachodniej” [Świątyni], czyli tzw. „Ściany Płaczu” i między jej kamienie włożył kartkę papieru z tekstem mówiącym o „głębokim zasmuceniu z powodu zachowania się tych, którzy w ciągu historii powodowali cierpienia waszych dzieci”. „Jest to gest, który nigdy nie będzie zapomniany” – zapewnił rabin Abraham Cooper z Centrum im. Simona Wiesenthala. Poza tym Wojtyła w swym testamencie wspomniał o byłym naczelnym rabinie Rzymu Elio Toaffie.

Na zakończenie media izraelskie zwracają uwagę na wkład obecnego papieża Franciszka w umacnianie więzów przyjaźni z narodem żydowskim. Jest on m.in. współautorem książki-rozmowy z rabinem z Buenos Aires Abrahamem Skorką. „Działa on na rzecz krzepnięcia duchowego i ludzkiego testamentu swych poprzedników, kanonizując nie tylko Jana XXIII i Jana Pawła II, ale również, i to jest może najważniejsze, wartości, które oni ucieleśniali” – powiedział M. Rosensaft.

Zobacz także:

Jan Paweł II – święty naszych czasów

Kiedy pod koniec ubiegłego roku zapadła decyzja o ogłoszeniu świętym naszego wielkiego Rodaka, rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do wyjazdu do Rzymu, by uczestniczyć w tym wydarzeniu.... ... »

Echo po kanonizacji

Z wielu miejsc diecezji sandomierskiej wyruszyły pielgrzymki, aby przed 27 kwietnia dotrzeć do Rzymu ... »

Najnowsze komentarze

Wyszukiwarka

Najnowsze komentarze

MO:
Święty Janie Pawle II, dziękuję Ci za uratowanie życia mojego Ojca - miał rozległy udar z wylewem, był w stanie krytycznym. Modliłam się do Ciebie, aby wyzdrowiał. I stał się cud. Po 3 miesiącach Ojciec opuścił szpital o własnych siłach - chodzi, mówi, nie jest sparaliżowany. Nawet lekarze mówią, że gdyby nie przeczytali historii choroby, to nie wiedzieliby, że był tak poważnie chory, a teraz ma zachowane wszystkie funkcje, bo jak mówią, "z takich udarów tak dobrze...

Można wpisywać się do Księgi Kanonizacyjnej Jana Pawła II

Polecamy

Książki

Nasze serwisy